Najčešće se primenjuje da bi se smanjila visina prostrije i kada treba provući instalacije u šupljini iznad prostora.

Upotrebljava se često kada je površina postojećeg plafona oštećena ili neravna.

Kada se doda termoizolacija smanjuju se troškovi grejanja.

 Osim glatkih površina, mogu se dobiti i dekorativne.

Takođe u ponudi spuštenih pplafona su i    raster gipsani i mineralni plafoni koji pored izuzetnog estetskog efekta postižu odličnu apsorbciju zvuka,vlagootpornost i završno su obrađeni.

Zbog svoje nedeformabilnosti,čvrstine i dugotrajnosti široku primenu ima kod poslovnih i komercijalnih prostora.